Malgorzata Fuszara

First name: 
Malgorzata
Last name: 
Fuszara
Warsaw University, Poland