Kengo Akizuki

First name: 
Kengo
Last name: 
Akizuki
Kyoto University, Public Administration, Kyoto, Japan