Elena Kassimovskaya

First name: 
Elena
Last name: 
Kassimovskaya
Moscow State Lomonosov University, Russian Federation