Alexei Novikov

First name: 
Alexei
Last name: 
Novikov
Standard and Poor's, Moscow, Russian Federation