Akos Rona-Tas

First name: 
Akos
Last name: 
Rona-Tas
University of California, San Diego, USA