Krisztina Bakos

First name: 
Krisztina
Last name: 
Bakos
Central European University, Center for Policy Studies, Budapest, Hungary